top of page

Får og frugtsavanne - etableres når trærne er vokset til

Vigtige træer

Frugt- og nøddetræer er højproduktive, permanente afgrøder, der giver et stort udbytte langt ud i fremtiden. Vedligehold er minimalt og omfatter afgræsning af omkringværende græs; vedligehold der passende kan varetages af får (og/eller gæs). Vi har plantet ca 30 nye frugt- og nøddetræer i 2016.

På ejendommens sydlige jorde anlægges et savannelandskab af frugt- og nøddetræer, der afgræsses af får.

Området opdeles i 3-4 fårefolde (her afbildet med tre). Dette giver mulighed for at begrænse og kontrollere parasitter, der ellers må forventes at blive et problem for fårene og kræve medicinering. Optimalt set flyttes fårene til ny græsningsfold hver tredje uge.

Folden tættest ved huset kan passende benyttes til fårenes vinterfold, så pasning og fodring gøres lettest mulig. Daglig adgang til fårefoldene kan med fordel ske gennem klaplåger, der bygges skrå og ved hjælp af tyngdekraften selv smækker i.

Træer beplantes på hele arealet med passende afstand, så lysindfaldet ikke reducerer græssets vækst. Træerne placeres, så der er en afstand på en halv trækrones diameter mellem de fuldvoksne trækroner. 

bottom of page